Vybraná kategorie:

 

2016/17 III.B Hornické muzeum Krásno

 Hornické muzeum Krásno

 

Ve čtvrtek  jsme jeli na výlet do hornického muzea. Zaujalo mě, jak jeden opravdu šikovný pán vytvořil velikánský model hornického života v bytě 1+1.

Viděli jsme známky s čísly 307, 542, 736, atd. Horníci je museli odevzdávat, když přišli z dolů, šachet a štol, aby se vědělo, že dole nikdo nezůstal. Na oblečení měli háky, vypadaly jako háky od prutů, a na ně si věšeli oblečení.

              

                                                                                Nelinka S.

 

Mě nadchlo, jak někdo mohl udělat tak přesnou kopii zámku v Sokolově. Líbil se mi starý mandl na žehlení. Líbily se mi takové zajímavé odznáčky na nástěnce.

Když jsme viděli hornický vláček, všichni byli překvapeni.

Ve velkém domě bylo tolik zajímavostí, například klec, ve které jezdili horníci do dolů a zpět nahoru.

                                                                                   Matěj M.

 

V Hornickém muzeu Krásno mě nadchla projížďka starodávným vláčkem. Také mě zaujala výstava kamenů. Viděli jsme také, jak lidé museli těžce pracovat ve štolách. Pan průvodce nám pověděl, že když si horník půjčil nástroj, tak musel dát svoji známku, aby se poznalo, kdyby nářadí nevrátil. Poznali jsme i hornickou sanitu.

                                                                                     Klárka B.

 

 

Mě nadchl mandl. A dozvěděl jsem se hodně o hornictví. Děti v osmi letech pomáhaly, od deseti už pracovaly. Horníci dávali do podzemí koně na práci. Koně v podzemí byli slepí. Nadchly mě i klece. Vězni pracovali víc než horníci.

                                                   

                                                                                      Kubík P.

 

Mně se výlet moc líbil. Hezké bylo, když jsme se mohli svézt vláčkem, také vystavené kameny v budově muzea. Venku byly vlaky i vagony, mohli jsme si je vevnitř prohlédnout. Bylo to hezké.

 

                                                                                         Patrička F.

 

Náš výlet byl nezapomenutelný. Byl o parních strojích, hornictví a o podzemí. Dozvěděli jsme se, že horníci měli v podzemí koně a ten kůň tam byl už jako hříbě a byl tam celý život. Viděli jsme nádherné kameny. Moc se mi tam líbilo.

                                                          

                                                                                                 Vanda C.

 

Na našem výletě jsem se dozvěděl, že když si horník půjčil třeba vrtačku, musel odevzdat známku s číslem. Když se nevrátil do šesti hodin, museli ho jít hledat. Až ho našli, vzal si svou známku a vrátil vrtačku.

Když lidé odporovali hornictví, postihl je trest. Mohli je zabít.

Já jsem si koupil turistickou vizitku a kamínek.

 

                                                                                                  Kubík T.

 

Podivil jsem se, když jsem viděl, jak velký byl parní stroj.

Dozvěděl jsem se, že se horník dožíval 26 až 28 let. Koukali jsme na nerosty, které jsou z našeho okolí i z dalekých zemí. Líbilo se mi, když jsme jeli důlním vláčkem. V muzeu byly krásné modely dolů.

 

                                                                                                  Tom G.

 

Koukli jsme se do kabiny hornických vlaků.

Slyšeli jsme, že horníci používali klec, se kterou sjížděli do podzemí.

Viděli jsme lucerny, které používali ke svícení.

 

                                                                                                  Filda P.

 

Zaujal mě starý důlní vláček, který měl žlutou střechu a dole byl zelený.

Dozvěděli jsme se, že se prádlo žehlilo na mandlu.

V muzeu měli velký černý stroj a krásné kameny.

Nakonec jsme si mohli koupit například turistické známky nebo pohledy.

Výlet byl moc krásný a zajímavý.

 

                                                                                                   Anetka P.

 

Na výlet jsme jeli do města Krásna. Výlet jsme začali svačinou. Potom III.A odjela vláčkem a III.B měla prohlídku vlaků.  III.A a III.B se vystřídaly. Výlet do města Krásna se mi moc líbil.

 

                                                                                                    Davča Š.