Vybraná kategorie:

 

2016/17 4.B John and Mary

 JOHN AND MARY

 

neboli Jeníček a Mařenka - se vydali do lesa na strawberry - jahody. Pobíhali po lese, až se lost - ztratili a museli hledat light - světýlko. Cestou káceli trees  - stromy , vyhnuli se nuclear power station – atomové elektrárně, potkali opilého woodman - dřevorubce, až došli k perníkové little house - chaloupce. Při mlsání ginger bread - perníku je nachytala babizna a ta je pustila, jen když zodpověděli five questions – pět otázek. Naštěstí znali správné answers – odpovědi, a tak jim ježibaba ukázala cestu home – domů.

Děti si užily nejen velikou legraci, ale i napětí a ani nepoznaly, že se učí angličtinu. Až teprve po divadle se chlubil jeden druhému, čemu všemu rozuměl.

Mgr. Šárka Kuzebauchová