Vybraná kategorie:

 

2016/2017 8.A Sestavujeme modely molekul sloučenin

 Napsat vzorce  některých sloučenin už umíme. Následovalo sestavení jejich modelů např. kyselina sírová, amoniak, voda, oxid uhličitý ....

                                                                                                             Mgr. B. Trohemčuková