Vybraná kategorie:

 

2016/17 7.A Pohybové zákony

 S pomocí vozíčků a závaží jsme si vyzkoušeli, jak funguje Newtonův zákon síly. 

                                                                                                          Mgr. B. Trohemčuková