Vybraná kategorie:

 

2015/16 3.B Návštěva Ostrova

 NÁVŠTĚVA OSTROVA

 

Víte, že město Ostrov je staré už osm století? Založil ho Přemysl Otakar II. Třikrát prý vyhořelo do základu. Mělo čtyři vězení a na nádvoří zámku se odsouzencům stínaly hlavy.

      Při prohlídce historického centra jsme procházeli kolem podloubí, kde se obchodovalo mimo jiné i se vzácným zbožím (kořením, šperky, látkami apod.) Představovali jsme si obecního pasáka ženoucího dobytek na pastvu a u morového sloupu jsme se dozvěděli, že ve městě vlastně nikdy mor nebyl.

Na návštěvě kostela sv. Michala jsme obdivovali imitaci gotického stropu a diamantovou klenbu. V kostele jsou uloženy ostatky sv. Václava, sv. J. Nepomuckého a sv. Ludmily, a dokonce relikvie Jana Pavla II.

      V Letohrádku, vystavěném vévody sasko-lauburskými, jsme v dílničce zdobili šaty princezny Františky Sibyly Augusty a malovali erb, jako měl její manžel Ludvík Vilhelm - majitelé, kteří se zasloužili o jeho rozkvět.

      Na závěr jsme si v EKOcentru prohlédli spoustu zvířátek, kterým jsme donesli suché pečivo, pomazlili se s morčaty, napodobovali jsme mečení koz a zkoušeli pozorovat okolí jako malý krokodýl, varan, či leguán.

      Bylo to poučné i zábavné, tak, jak exkurze mají být.

 

Mgr. Š. Kuzebauchová