Vybraná kategorie:

 

2015/16 4.A Okrskové kolo ve florbalu

 OKRSKOVÉ KOLO VE FLORBALU

S sebou svačinu, pití, dres, florbalku, dobrou náladu a hurá do hry. Družstva dívek

a chlapců si postupně porovnala své florbalové síly se svými soupeři. Všichni se snažili podat co nejlepší výkon. Dívkám se podařilo vybojovat druhé postupové místo a chlapcům dokonce první. Obě družstva postoupila do okresního kola, kde si své síly porovnají s dalšími silnými družstvy.

Žáci 4. A