Vybraná kategorie:

 

2015/16 6 .A,B Den Země

 Den Země 

Naše Země si zaslouží trošku péče, a tak jsme jí pomohli. Nejprve jsme šli na procházku podívat se do kočičího útulku, kde jsme si pohladili kočičky a opekli buřty a trošku polítali. Cestou zpět jsme uklízeli lesní cestu. Každý jsme naplnili jednu a více tašek.  Je až neuvěřitelné, co lidi do našich lesů vyhodí.  Nakonec jsme závodili, kdo z lesa vytáhne nejlepší a největší odpad. J