Vybraná kategorie:

 

2015/16 1.B V knihovně

 Březnová návštěva knihovny – 1. B

Březen – měsíc knihy, měsíc čtenářů.

22. 3. 2016 jsme navštívili Městskou knihovnu v Kraslicích. Nejprve jsme si prohlédli v přízemí knihovny výstavu restaurovaných krojovaných panenek Ing. Lenky Volkové z Prahy.

Pak jsme s paní knihovnicí zavítali do dětského oddělení, kde jsme si povídali o knihách, spisovatelích, ilustrátorech. Nejvíce se nám líbilo, že jsme si mohli sami prohlédnout dětské oddělení a zasoutěžit si, kdo nejrychleji přiřadí správné ilustrace ke správnému malíři. Nakonec jsme si vyrobili záložku do našeho slabikáře.