Vybraná kategorie:

 

2015/16 3.B Den Země

 DEN ZEMĚ

        

Nejprve pochod do mírného kopce, potom lesní výuka, opékání buřtů a opět pochod. Celé dopoledne jsme byli v pohybu, honili se a pištěli, prostě to, co ve škole při výuce možné není. Poznávali jsme lesní stromy, rostliny, keře, prohlédli jsme si různé druhy paroží a zkoušeli si hasit les pomocí ruční pumpy. Myslivci nám předvedli výcvik loveckých psů a poučili nás o nutnosti být v lese potichu. Chvilku jsme se snažili, ale potom v nás opět zvítězilo radostné a hlasité výskání.

Velmi unavení jsme se vrátili do školy a po zbytek dne jsme už nezazlobili.

Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 3.B