Vybraná kategorie:

 

2015/16 7.B a 8.A Den Země

 Den Země

Po celém světě se slaví Den Země již 45 let. Co to vůbec znamená? Lidé by si měli uvědomit, že Gaia, Terra, the Earth či česky Země je jediná planeta, která nám byla dána a veškerý život pochází z ní, z jejího bohatství a její rozmanitosti. Země nám neposkytuje jenom materiální zabezpečení, ale i možnost vyžití a potěchu ducha. Na takovouto hlubokou myšlenku nejsme všichni ještě dostatečně zralí, ale naši třídní učitelé naštěstí jsou a tak nás vyhnali v tento den do prostoru bývalého škvárového hřiště v Rybné ulici. Zde jsme si rozdali rukavice a nářadí a pustili jsme se do úklidu. Kupodivu nám to šlo od ruky a práce nám utíkala. Po dvou hodinách jsme vyvezli do kontejneru spousty koleček odpadu a odnesli několik pytlů plastového odpadu. Druhou polovinu pátečního dopoledne jsme strávili v lese, kde nám příroda poděkovala za naši snahu.