Vybraná kategorie:

 

2015/16 2.C Pochvala

 Pochvala

Touto cestou chválím Aničku Novotnou a Šárku Sugárovou, že pro třídu vyrobily nádherný adventní kalendář. Do okének vložily i drobné dárky pro spolužáky.

                                               Děkuji – tř. učitelka 2. C

                                                              Mgr. L. Botlíková