Vybraná kategorie:

 

2015/16 2.B Už jsme druháci

 Už jsme druháčci

Začátek nového školního roku byl plný překvapení. Stali jsme se třídou U rybiček a jsme v nové třídě ve školní družině. Také se nám přistěhovali dva noví kamarádi – Linda a Tim. 

V naší třídě je hezky. – Vanda

Je tu trošku zima, ale jinak je to tu pěkné. – Klárka

Hrozně se mi líbí lavice. – Adélka

Líbí se mi celá třída, jsem moc ráda, že jsem ve druhé a se svojí p. učitelkou. – Alenka

Těšila jsem se hrozně do 2. třídy na p. učitelku a na děti. - Patrička

Po společném přivítání jsme si také zasoutěžili. Deváťáci pro nás připravili Sportovní den. Poměřili jsme si tělesné síly i rozumové znalosti a na závěr jsme po zdolání krkolomné cesty získali i ukrytý poklad. Družstva z naší třídy získala 2. a 3. místo. HURÁ!!!

                                                                                              II.B