Vybraná kategorie:

 

2014/15 5,A Na Bublavě

 5. A na Bublavě

Baťohy, tepláky a dobrá nálada to k turistice patří. Naším cílem se stala Bublava, kam jsme došli za 1 h 15 minut. Doprovázela nás paní učitelka Bára, která znala místo, kde si můžeme opéct buřty. Sledovali jsme krásnou přírodu, všímali si našeho okolí a města Kraslice. Po cestě jsme vyplňovali pracovní listy, které se zaměřily na náš postřeh.  Rozdělali jsme oheň, upekli buřty a klobásy a pak se strhla šišková válka. Do školy jsme došli všichni v pořádku a v jídelně jsme se ještě nacpali ovocnými knedlíky.

Po cestě vznikla tato báseň.

Jednou si na výlet vyšla 5. A,

celá třída byla však vysmátá.

Šli jsme z Kraslic na Bublavu,

přes les jsme sledovali paní učitelku Báru.

Na dnešní výlet jsme se těšili a

moc jsme si ho užili.

                                                                              Žáci 5. A