Vybraná kategorie:

 

2014/15 5.B V muzeu

V MUZEU V SOKOLOVĚ

 

Co dříve dělali lidé za dlouhých zimních večerů? Opravovali, vyráběli, zdokonalovali, zdobili. Co? Hospodářské nářadí. My jsme si také vyzkoušeli plést košíky, tkát na stavu, umotat lano. A prý byl i při vší té práci čas na zábavu. Oblékli jsme si kostýmy čerta, Mikuláše, anděla, selky, medvěda a zkoušeli se bavit tak, jako před sto lety.

O něco později jsme navštívili druhou část muzea s tématem 2. světová válka. Pan Jiří Beran nám poutavě vyprávěl spoustu historických událostí nejen z našich končin. Všechny nás to zajímalo a stále jsme pana Berana bombardovali nejrůznějšími otázkami. Nezůstalo jen u otázek. I my jsme povídali o tom, co jsme se učili v hodinách vlastivědy a co jsme si sami zjistili na internetu nebo vyčetli z knih. Na závěr jsme dostali velkou pochvalu a o něco chytřejší jsme jeli domů.

Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 5.B