Vybraná kategorie:

 

2014/15 3.A Měření času

 MĚŘENÍ ČASU – HLEDAČI A PÍSAŘI

Tuto práci už dobře známe. Hrajeme si ve dvojicích na písaře a hledače. Hledač se snaží najít všechna slova, která se písař snaží co nejrychleji zapsat. Jakmile má dvojice všechna slova, dostává text, kde některé informace chybí. Napsaná slova se snaží správně zapsat do textu. Při společné kontrole jsme zjistili, že žádná dvojice neudělala v úkolu chybu.

Žáci 3. A