Vybraná kategorie:

 

2014/15 2.B Lidské tělo

 Lidské tělo – 2. B

V hodinách prvouky se seznamujeme s částmi lidského těla. Abychom si to lépe zapamatovali, vytvořili jsme skupinky, vzali si vodové barvy, štětce, kelímky a začali malovat. Nakonec jsme hotové obrázky doplnili popisky jednotlivých částí těla.