Vybraná kategorie:

 

2014/15 3.B Pololetmí ples

 POLOLETNÍ PLES

Rozdávání vysvědčení je pro děti důležitá událost. Proto jsme se rozhodly, že dětem v tento významný den uspořádáme ples. Žáci si připravili různá vystoupení, ve kterých chtěli svým spolužákům ukázat, co umí. V programu nechyběl zpěv, vyprávění vtipů, tanec, hra na hudební nástroje. Po vystoupení jednotlivých skupin následovala představení tříd.  Program byl velmi pestrý a všichni jsme se výborně bavili. Společně jsme si zatancovali mazurku, walz, polku a valčík. Na závěr jsme dětem rozdaly vysvědčení, na která tak netrpělivě čekaly. Velké poděkování patří panu řediteli ZUŠ Františku Stůjovi, Martině Vetenglové a paní učitelce Lucii Cvekové, kteří nám velmi pomohli s organizací plesu.

třídní učitelka Michaela Chouňová