Vybraná kategorie:

 

2014/15 3.A Pověsti

 POVĚSTI V KNIHOVNĚ

Pověsti - praotec Čech a jeho bratr Lech, kníže Krok a jeho dcery….. Dozvěděli jsme se, že jsou částečně nebo úplně vymyšleny, že se původně šířily vyprávěním,…. V knihovně jsme se ale dozvěděli o zajímavých pověstech z Kraslic. Paní knihovnice nám četla pověst o kůzlátku, díky kterému byl nalezen poklad. Povídala nám o spoustě knih, ve kterých bychom si mohli přečíst zajímavé informace o našem městě. Určitě si nějakou půjčíme.

Žáci 3. A