Vybraná kategorie:

 

2014/15 3.A Náš orchestr

 Orchestr v hodině hudební výchovy

Nejdříve jsme si zahráli na hudební skladatele. Učili jsme se o celém taktu, posouvali jsme noty do notové osnovy podle jejich délky tak, aby nám v každém taktu vycházely správně doby. Ještě nám to sice správně neladí, ale už všichni víme, jak dlouho má znít nota celá, půlová, čtvrťová i osminová. Dále nás přišel navštívit žák z druhé třídy, aby nám zahrál na housle píseň „Ach synku, synku“. Nedali jsme se dlouho pobízet, vzali jsme si Orffovy nástroje a koncert mohl začít.

Žáci 3. A