Vybraná kategorie:

 

2013/14 4.B Co žije v lese

CO ŽIJE V LESE?

 

… To byste koukali, jak se pozná, kde který živočich žije, čím se živí nebo kde se rozmnožuje! Ne že bychom stihli během jedné přednášky se toto všechno naučit, ale pochopili jsme a hlavně si vyzkoušeli, jak přírodu pozorovat.

Úkol zněl: „ Najdi si v lese nějaké místo a vnímej všechny zvuky, vůně a zrakové podněty.“

Ztišili jsme se a každý si našel „své“ místo. Náhle se před námi otevřel úplně jiný svět. Svět živočichů a rostlin. Aniž bychom chtěli, zcela přirozeně jsme se ztišili a po zbytek vycházky jsme se chovali tiše.

Objevovali jsme minisvět hmyzu v mechu, pod kůrou stromů, pod listy, kameny a v hlíně. Do entomologické pinzety jsme sbírali různé druhy brouků a larev, pozorovali jsme pobytové stopy hmyzu a ostatních živočichů (chodbičky pod kůrou, bobky, díry ve stromech, okousané šišky a listy). Úžasné! Vžili jsme se do rolí vědců natolik, že ani studený vítr nám zprvu nevadil.

Až budeme s mamkou a taťkou v lese, ukážeme jim, co se dá všechno pozorovat. Ti budou koukat!

Mgr. Šárka Kuzebauchová