Vybraná kategorie:

 

2013/14 4.B Husité nebo žáci

 HUSITÉ NEBO ŽÁCI

 

Čím husité bojovali ve slavných vítězných bitvách proti křižákům? Palcáty, řemdihy, kopími, sudlicemi, vidlemi i kosami. … Třída se náhle proměnila ve vypuštěný rybník u Sudoměře a žáci v husitské vojsko. Píseň Ktož sú boží bojovníci zněla před vítěznou bitvou a pak se strhla lítá řež. Křižáci se nestačili bránit odhodlanému davu husitů.

Během hry málokdo chtěl hrát křižáky. Všichni jsme byli pyšní na Jana Žižku a chtěli hrát jeho následovníky.

O to více nás při pracovní výchově bavilo vyrábět řemdih. A pozor! Hned jsme ho na sobě vyzkoušeli. Nikomu se nic nestalo, protože zbraň vyrobená z novinového papíru, brček a izolepy není nebezpečná. Husité – žáci byli na své výrobky náležitě pyšní.

 

Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 4.B