Vybraná kategorie:

 

2013/14 Duhový den

 Duhový den

 

V úterý 12. 11. 2013  proběhl na  naší škole Duhový den. Dopoledne  přišly na návštěvu děti z mateřských škol v doprovodu svých učitelek. Ve  třídách prvního stupně se spolu se školáky naučily básničku, vyrobily si  papírový mráček, zkusily si psát na tabuli, počítat, povídaly si se svými kamarády.

Odpoledne  přišly znovu, v doprovodu svých rodičů. Byl pro ně připraven další program, plnily úkoly na pracovních listech, předvedly, jak dovedou řešit matematické úlohy a úlohy z přírodovědy na interaktivních tabulích. Nalepily si modrý a fialový proužek duhy na svůj mráček, který si přinesou na další Duhové odpoledne.

              Těšíme se na  návštěvu budoucích prvňáčků.   

                                                                                  Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ Dukelská