Vybraná kategorie:

 

2013/14 4.A Dějiny

 DĚJINY

Historie - pravěk, Keltové, Germáni, Slované. To vše jsme se už učili. Dnes jsme si vyzkoušeli dramaticky ztvárnit některá období. Rozděleni do skupin jsme si vylosovali lístky s názvy různých historických období. Každá skupina měla za úkol co nejlépe předvést, v čem lidé v historii vynikali, čím se zabývali…. Pravěk a kmen Keltů děti poznaly hned, kmen Slovanů uhodly také bez problémů, ale kmen Avarů děti trochu potrápil. Lépe jsme se na následující test připravit nemohli.

Žáci 4. A