Vybraná kategorie:

 

2013/14 4.A Včela medonosná

 Včela medonosná

Velmi pěknou besedu o včele si pro nás připravila Mgr. Kateřina Dvořáková, která za námi přijela z Mariánských Lázní. Mimo jiné se zabývá ekologickou výchovou a entomologickým výzkumem. Ve čtvrté třídě se v přírodovědě učíme o živočiších. Umíme rozlišit, jestli se jedná o obratlovce nebo bezobratlé. Na besedě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí nejen o tom, jak včela vypadá, ale také čím živí malé larvy, jak dlouho je  krmí mateří kašičkou, která larva je krmena nejdéle a proč, jak se včely dělí……. Nechyběly ani hry spojené s tématem besedy. Vše jsme si pečlivě zapisovali, takže nás paní učitelka nepřekvapí žádnou otázkou. Mgr. Dvořáková má připravené další programy na jaro, už se na ně moc těšíme.

Žáci 4. A