Vybraná kategorie:

 

2012/13 8.A,9.A V třídírně odpadu

 9. A a 8.A TŘÍDÍRNA ODPADU

V měsíci červnu jsme navštívili EKODEPON ČERNOŠÍN, kde se dotřiďuje odpad již vytříděný obyvateli. Exkurze byla velice zajímavá a poučná, dozvěděli jsme se, že dotříďování se provádí ručně a je to práce velice nepříjemná a „voňavá“.  Ovšem na druhou stranu velice záslužná a důležitá, protože vytříděný  odpad  se dále prodává a využívá např. k výrobě plastových planěk, retardérů, dětských klouzaček …

Součástí celého areálu je také skládka komunálního odpadu, který se zde postupně rozkládá a tím dochází k uvolňování methanu, který je spalován a vzniklá energie se dále využívá.

                                                                                        Mgr. Bohumila Trohemčuková