Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Školní výlet

 Třídní výlet

Pomalu se stává tradicí, že školní výlet pro třídu (nyní) 3. A Základní školy Dukelská v Kraslicích si organizuje sama paní třídní učitelka ve spolupráci s rodiči. Na výlet dětí chodí pouze pěšky, a tím poznávají nejbližší okolí Kraslic.

Téma pro letošní rok znělo: „Nalezení pokladu, který na Bublavě zakopali loupeživí rytíři“.

Než se děti vydaly na cestu, byly rozděleny do čtyř barevných skupin. Na startu si nejdříve poslechly pověst, která se přímo váže k našemu kraji, a která předznamenala celý průběh naší dvoudenní bojové hry na motivy „Pevnosti Boyard“.

Děti šly předem vytyčenou trasou z Kraslic na Bublavu a cestou je čekalo osm stanovišť s úkoly. Za splněný úkol získala každá skupina jednu indicii. V cíli ze všech těchto indicií děti složily kouzelnou formuli, kterou se může jednou za sto let probudit rytíř, který poklad hlídá.

Večer, po stezce odvahy, děti skutečně rytíře probudily. Ten se zjevil a daroval jim truhlu s pokladem. K otevření bylo nutné získat klíč, což byl úkol na další den. Ráno, po sedmém kohoutím zakokrhání se děti vydaly na cestu za klíčem. Po splnění jednotlivých úkolů vyluštily jména dvou loupeživých rytířů. Tím získaly klíč k truhle plné sladkých zlaťáků.

Velký dík patří především panu Tomáši Cvekovi, který celou hru vymyslel, zorganizoval a technicky zajistil, panu Aleši Vlčkovi, který se nám postaral o plné žaludky, Velkopekárně Lepič za sponzorský dar v podobě pečiva a koláčků, panu Radimovi Divišovi za nákup zlaťáků a zajištění zázemí pro pobyt venku, paní Aleně Vicanové za ušití polštářků v podobě erbů a všem ostatním rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci výletu.

S jistotou mohu říct, že si celý víkend užily nejen děti, ale i jejich rodiče. Odjížděli jsme plni zážitků a radosti z krásně prožitého víkendu a s vědomím, že jsme pro své děti připravili výlet, na který budou dlouho rády vzpomínat.

Za rodiče Lenka Šimečková