Vybraná kategorie:

 

2012/13 5.A Jak vzniká nový život

 Jak vzniká nový život

Jak vzniká nový život? To jsme se dozvěděli při hodině přírodovědy. Přinesli jsme spoustu knih, z kterých jsme čerpali mnoho nových informací. Dozvěděli jsme se také, že člověk během svého života prochází několika vývojovými stádii. Z donesených fotografií jsme určovali, kdo je novorozenec, batole nebo předškolák. Potom jsme porovnali, jak jsme vyrostli a jak jsme se změnili, protože už jsme školáci.

Probírané téma  - rozmnožování člověka  - nás velmi zaujalo.

                                                                                                                                 Žáci 5. A