Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.B Dětský den

 DĚTSKÝ DEN

Ke Dni dětí patří pohádka, soutěže a dárky. Toho všeho se nám dostalo. Za dárečky v podobě perníkových želviček moc děkujeme paní Jašové.

Třídní učitelka - Mgr. Šárka Kuzebauchová