Vybraná kategorie:

 

2012/13 9.A Třídíme odpad

 9.A    NÁDOBY NA TŘÍDNĚNÝ ODPAD

Při hodině přírodopisných praktik jsme složili pro celou školu nádoby na tříděný odpad, které jsou již rozmístěné v každé třídě.  

 Věříme, že tento způsob třídění bude pro žáky více motivující a  přenesou    tyto zkušenosti i domů.

                                                                                                                        Žáci 9. A