Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Den Země

 DEN ZEMĚ

Jak se chováme k naší planetě? Co všechno bychom mohli změnit? Nejdříve jsme se podívali na zajímavý dokument o naší Zemi. Bylo v něm ukázáno, jak se lidé snaží nebo spíše nesnaží chránit naší planetu. Stále vzrůstající počet obyvatel, spotřeba energií, kácení lesů, pralesů, znečišťování ovzduší, čerpání surovin….Dozvěděli jsme se o místech, kde lidé žijí téměř bez možnosti vstoupit do přírody. Po skončení dokumentu jsme si povídali o tom, co všechno bychom pro naši planetu mohli udělat mi. Shodli jsme se na tom, že velmi důležité je třídit odpad, šetřit energiemi, neplýtvat papírem. Dále nás čekala práce ve skupinkách, kdy jsme vyplňovali pracovní listy s otázkami o živé i neživé přírodě.

Žáci 3.  A