Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.B Den Země

 DEN ZEMĚ

                Den Země jsme zahájili zhlédnutím filmu Planeta Země – náš domov. Film se nám líbil, dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí o různých místech naší planety. Dostali jsme pracovní listy a šli jsme na hřiště do družiny, kde jsme ve skupinkách plnili úkoly týkající se živé a neživé přírody. Když jsme měli vše splněno, paní učitelky nás zavolaly k ohni, abychom si opekli buřty. Na závěr jsme měli připravenu opičí dráhu.

                Den Země se nám moc líbil.

Mgr. Hana Štípková