Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Výuka v přírodě

 VÝUKA V PŘÍRODĚ

Výuku ve třídě jsme na chvíli vyměnili za výuku v přírodě. Rozděleni do skupin jsme se vydali na cestu. Kapitáni skupin dostali desky s úkoly a na jednotlivých stanovištích jsme je plnili. Úkoly se prolínaly předměty – prvoukou, matematikou, českým jazykem, pracovními činnostmi. Ze začátku nám sice trochu pršelo, ale to nám vůbec nevadilo. První úkol jsme splnili schovaní pod střechou, ostatní už byly doprovázeny sluníčkem. Práce se nám velmi líbila.

Žáci 3. A