Vybraná kategorie:

 

2012/13 5.A Hodina přírodovědy

 Hodina přírodovědy

V měsíci dubnu je tématem učiva přírodovědy ČLOVĚK. Proto jsme byli rádi, že jsme si mohli lidské tělo názorně prohlédnout na figuríně. Vyjmout jednotlivé lidské orgány pro nás bylo lehké, ale potom umístit je zpět správně na dané místo, bylo už o hodně těžší.

Další hodinu jsme probírali smyslové orgány – zrak, hmat, sluch, čich a chuť. Rozhodli jsme se vyzkoušet naše chuťové buňky, a tak jsme rozpoznávali sladké, hořké, kyselé a slané. Užili jsme si při ochutnávkách spoustu legrace, zejména když jsme snědli feferonky, kávu, citron, zázvor.

                                                                                                                                 Žáci 5. A