Vybraná kategorie:

 

2012/13 5.A Vyrábíme MORANU

 Vyrábíme Moranu

Loučíme se se zimou, a tak jsme si společně vyrobili Moranu. Někteří velkou, jiní malou. Paní učitelka nám prozradila, že Morana byla staroslovanská bohyně zimy a smrti. Lidé si jí vyráběli jako figurínu ze slámy navlečenou do ženských šatů, která představovala zimu a smrt. Na jaře ji vynášeli ze vsi a potom ji vhazovali do řeky či potoka, aby odplula co nejdál.

                                                                                                                                 Žáci 5. A