Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Mikuláš

 ČERT A MIKULÁŠ

Bu, bu, bu, nejdříve se ozvaly rány na dveře a pak už k nám do třídy vešel sám Lucifer se svými čertovskými pomocníky. Kdo byl hodný, nemusel se ničeho bát. Ale kdo zlobil, ten byl ve velkém nebezpečí, že si ho čerti odnesou do pekla. Všichni slibovali, že budou hodní. Lucifer upozornil hříšníky, že jestli se nepolepší, nic už je před peklem neuchrání.  Nakonec jsme čertům zazpívali písničku a ti spokojeně odešli.

Žáci 3. A