Vybraná kategorie:

 

2012/13 6.A Jedlé zlomky

 Jedlé zlomky

Rozdělovat celek na části není žádný problém, ale dělit ho na jedlé zlomky? To se nám podařilo s žáky 6. třídy při praktické výuce zlomků. Žáci se rozdělili do skupin a každá dostala jeden koláč. Úkolem bylo rozdělit ho na stejné části podle počtu členů.  Po správném splnění úkolu si mohli žáci každý svůj zlomek sníst. Zápisem do sešitu všichni žáci potvrdili, že sčítání zlomků se stejným jmenovatelem není žádný problém. Velmi děkujeme Velkopekárně Lepič za poskytnutí těchto netradičních pomůcek.

Alena Muchová, učitelka matematiky