Vybraná kategorie:

 

2012/13 4.A V lese

 UČÍME SE O LESE,

proto jsme se šli přímo do lesa podívat a zjišťovali jsme, co vše v lese roste. Zároveň jsme pozorovali listnaté a jehličnaté stromy a určovali jsme rozdíly mezi jednotlivými druhy stromů.