Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Soutěžíme na schodech

 Soutěžíme na schodech

Nejdříve jsme se rozdělili do skupin podle příbuzných slov a pak nás čekala vědomostní soutěž z českého jazyka. Každá skupina vyslala postupně jednoho zástupce, který soutěžil s ostatními. Společně si vyslechli otázky, kdo věděl nejdříve správnou odpověď, postoupil o schod výš. Skupina, jejíž zástupce se dostal nejvýš, vyhrála.  Hravě jsme si zopakovali slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná i opačná.

Žáci III. A