Vybraná kategorie:

 

2012/13 5.A V knihovně

 Návštěva knihovny

První týden v listopadu jsme navštívili Městskou knihovnu v Kraslicích. Paní knihovnice si pro nás připravila besedu na téma POVĚSTI. Přečetla nám pověst Eduarda Petišky PROMETHEUS, diskutovali jsme o filmu SOUBOJ TITÁNŮ, seznámila nás rovněž i se slovanskými bohy a na závěr jsme si povídali o knize a filmu HARRY POTTER. Letos poprvé jsme si sami mohli prohlédnout dětské oddělení, vybrat si knihu, prohlédnout si ji nebo si půjčit časopis. Beseda se nám natolik líbila, že jsme poprosili paní učitelku, zda bychom mohli zase přijít do knihovny.

Chtěli bychom poděkovat knihovnici paní Martě Maštalířové za velmi pěkně připravenou besedu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Žáci 5. A