Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Učíme se skládat věty

 Slovo – věta

Podstatná jména, přídavná jména, slovesa. Jak to v těch větách vlastně je? Přinesli jsme si časopisy a vyhledávali slova, na která se ptáme „jaký, jaká, jaké“. Dozvěděli jsme se, že takovým slovům se říká přídavná jména. Šlo nám to skvěle, nacházeli jsme spoustu slov, např. pracovitá, americká, zdatný, čistý …… Všechna slova jsme si pečlivě ukládali do desek. Pokračovat budeme podstatnými jmény, slovesy a příslovci. Nakonec budeme ze slov skládat věty, které nalepíme na čtvrtku.

Žáci III.