Vybraná kategorie:

 

2012/13 5.A Píšeme referáty

 Referáty na vlastivědu

Při hodině vlastivědy jsme si povídali o baroku. Zjistili jsme, že v České republice je mnoho zámků, kostelů a poutních míst, které jsou postaveny v barokním slohu. Paní učitelka nám zadala domácí úkol, vybrat si jednu z barokních památek a zpracovat o ní referát. Někteří využili informací a fotografie z internetu, jiní použili dostupnou literaturu a barokní památku nakreslili a vypsali o ní nejdůležitější informace.

                                                                                                                                 Žáci 5. A