Vybraná kategorie:

 

2012/13 5.A Při hodině slohu

 Při hodině slohu

Při hodině slohu jsme se učili popisovat zvíře. Nejprve jsme ve škole společně popisovali slona afrického. Z připraveného textu jsme vybírali ty nejdůležitější informace, které se týkaly slona. Dalším úkolem bylo doplnit správně i/y. Pak jsme slona nakreslili. Nakonec jsme si sami vybrali zvíře a zkusili ho popsat. Využili jsme informací a obrázků z internetu. Jak se nám to povedlo, posuďte sami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Žáci 5. A