Vybraná kategorie:

 

2012/13 Příroda ve třídě

 Výstava „PŘÍRODA“

Jak si co nejlépe zopakovat probrané učivo z prvouky? Uspořádat výstavu pro žáky prvních až čtvrtých tříd. Výstava se týkala celé přírody. Nejprve jsme si připravili co nejvíce materiálů. K neživé přírodě bylo důležité sehnat známé horniny, nerosty a informace o nich. Zmínili jsme se také o vzduchu, vodě, půdě, světlu a teplu ze Slunce. V živé přírodě bylo potřeba seskupit co nejvíce rostlin, hub a živočichů. Nebyl to žádný problém. U rostlin jsme měli spoustu ukázek, kdy jsme nezapomněli na léčivé rostliny. Děti poznávaly podle vůně, o jakou bylinku se jedná. Houby jsme měli také skutečné, děti si mohly prohlédnout hřiby, křemenáče, lišky atd. U živočichů jsme si přinesli zástupce obratlovců  - křeček, rybičky, mlok, želva, korela i bezobratlých – hmyz. Výstava se všem velmi líbila, odměnou nám byl potlesk od spolužáků a sladkosti, které jsme dostali od paní učitelky Jankové, Paškové a Botlíkové.

Žáci 3. A