Vybraná kategorie:

 

2011/12 Den dětí

 DĚTSKÝ DEN PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY

 

Dne 1. června nastal den, kdy si děti z naší školy mohly opět po roce připomenout Den dětí.   Vzhledem k nevlídnému počasí byla akce o týden odložena a naše škola vyrazila dne              8. 6. 2012 do městských sadů v Kraslicích, kde si žáci devátých tříd připravili pod vedením pana učitele Petra Morávka zajímavé soutěže pro své mladší spolužáky.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, vždy společně v rámci jedné třídy. Pro názornost uveďme jen několik zajímavých stanovišť: jízda zručnosti na koloběžkách, chůze na chůdách, Gibbon, soutěž v zatloukání hřebíků a jiné sportovní či vědomostní soutěže.

Celým dětským dnem pak provázel pan Filip Procházka, občerstvení zajistila restaurace U Vichřice a doprovodný program zajistil Hasičský záchranný sbor Kraslice (prohlídka hasičské techniky a soutěž s požární stříkačkou), Paintball Aréna Cheb (střelecké stanoviště) a Royal Rangers Černošín (stanoviště první pomoci, slaňování a jízda na čtyřkolce). Na závěr programu si zástupce firmy PBS Rotava připravil pro děti soutěž s modelem protipovodňového bariérového systému.

Žáci si z akce odnesli nejen pěkné zážitky, ale i sladkosti a jiné drobné ceny, které získali při doprovodných soutěžích. Pro děti bylo dále připraveno občerstvení v podobě opékání vuřtů, koláčky, koblížky či něco k pití.

Zvláštní dík patří také Kraslické městské společnosti, Městským lesům Kraslice, Dechové hudbě Horalka Kraslice a sponzorům, kteří významnou měrou přispěli na ceny, které děti na závěr akce obdržely. Touto cestou děkujeme firmám Foresttrans Kraslice, PBS Rotava, Stavebniny Alexandr Tučák, Diviš Elektro Centrum, Velkopekárna Lepič, Pekařství U Václava, Prodej paliv Kohár Nové Sedlo, Řeznictví a uzenářství Josef a Růžena Pňáčkovi, Restaurace Nikola, Bazar Petr Kotek a Modrá pyramida, stavební spořitelna.

Na závěr si můžeme jen přát, aby se akce podařila uspořádat i v příštím roce a bylo možné zajistit program, který bude alespoň tak zajímavý jako ten letošní.

 

Petr Morávek