Vybraná kategorie:

 

2011/12 4.A Na návštěvě v knihovně

 Návštěva knihovny

Je březen – měsíc knihy. Proto jsme si domluvili s paní Maštalířovou besedu o knihách. Seznámila nás s různými žánry literatury. Řekli jsme si, proč je důležité číst knihy a jak se ke knihám chovat.

Povídání o knihách nás tak zaujalo, že nám čas vyměřený besedě velmi rychle uběhl.

Těšíme se na další setkání a spolupráci s knihovnou.

 

                                                                                                    Žáci 4. A