Vybraná kategorie:

 

2011/12 2.A Vláček na souhlásky

 Tvrdé a měkké souhlásky

Jak si máme zapamatovat, které souhlásky jsou měkké a které tvrdé? Vytvořili jsme si praktickou pomůcku. Našim úkolem bylo vystřihat z novin, časopisů a letáků různé nadpisy a názvy, kde se objevují tvrdé a měkké souhlásky. Pracovali jsme ve skupinách, takže nám šla práce rychle od ruky. Shromáždili jsme hromádky s jednotlivými souhláskami.  Paní učitelka nám dala červený a modrý vláček. Červený na měkké souhlásky a modrý na tvrdé. Nalepili jsme jednotlivá slova do vagónků vláčků podle toho, k jaké souhlásce patřila. Zábavnou formou jsme si zopakovali učivo.

Žáci II.A