Vybraná kategorie:

 

2010/11 7.A Exkurze Dtážďany

Exkurze Německé muzeum hygieny Drážďany

Na konci měsíce března se někteří žáci naší třídy účastnili  exkurze  do Drážďan. Hlavním cílem bylo Německé muzeum hygieny v centru historického rezidentního a hlavního města Saska.  
 V muzeu si žáci prohlédli stálou výstavu s názvem „Člověk jako dobrodružství“ se zaměřením na anatomii člověka, zdravý způsob života, pohyb, sexualitu, proces myšlení či stravovací návyky a to vše v proměnách času. Některé exponáty nebyly vystaveny pouze ke zhlédnutí, nýbrž i k praktickému vyzkoušení. Mezi nejzajímavější patřily přístroje měřící vitalitu plic, sílu dolních končetin, schopnost udržet rovnováhu či přístroje tvořící optické klamy. Zajímavé byly také exponáty v životní či nadživotní velikosti: skleněný člověk, prachový roztoč, klíště obecné či tur domácí. Velice zajímavé bylo také srovnání běžných schopností mladých lidí se schopnostmi lidí ve stáří, chůzí shrbeného člověka, psaní s třesem ruky, nedoslýchavostí či špatným viděním.                   
Po zhlédnutí stálé výstavy muzea jsme cestou k autobusu absolvovali prohlídku starého města. Budovy Semperovy opery, Frauenkirche, Akademie výtvarných umění či Zwingeru patří k majestátním dominantám města. Žáky nejvíce zaujala budova Frauenkirche, největšího luteránského chrámu v Evropě, vystavěného v letech 1726 – 1743 a zcela zničeného požárem v roce 1945. Po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci (200 mil. DM), při níž byla využita moderní počítačová technika a na svou dobu velmi podrobná dokumentace z roku 1943, vstala budova jako Fénix z popela a stala se pro změnu symbolem obnovy a uzdravení, smíření a míru.         

Výlet se žákům velice líbil a doufáme, že příští školní rok se do Drážďan podíváme celá třída v rámci výuky přírodopisu – lidské tělo.