Vybraná kategorie:

 

2010/11 9.A Určujeme vlastnosti materiálů

Určujeme vlastnosti nerostů

Do hodiny přírodopisu jsem žákům deváté třídy připravila laboratorní práci na určování vlastností minerálů. Každá skupina dostala neznámý minerál, měla určit jeho barvu, lesk, tvrdost a hustotu. Hlavním úkolem bylo určit o jaký nerost se jedná.
Hustotu žáci vypočítali pomocí navážené hmotnosti a odměřeného objemu, tvrdost určovali podle toho, zda se do minerálu dal udělat vryp nehtem, sklem nebo naopak minerál poškrábal sklo.
Všem skupinám se správně podařilo určit o jaký nerost se jedná, šlo například o sádrovec, křemen, halit nebo pyrit.
Práce šla dětem pěkně od ruky a bylo vidět, že je tato laboratorní práce zaujala.                    
                                                                      Mgr. Bohumila Trohemčuková