Vybraná kategorie:

 

2010/11 7.A Poznáváme přírodniny hmatem

Poznávání přírodnin hmatem

Tato hodina přírodopisu byla trochu jiná než ostatní. Hráli jsme dvě hry. V první z nich jsme seděli v kroužku a měli zavřené oči. Paní učitelka nám rozdala různé přírodniny a my jsme je museli po hmatu rozpoznat. Měli jsme například: korál, ulitu od šneka, uschlého mořského ježka nebo třeba kus kůry. Když jsme určitý předmět poznaly, tak jsme si o něm pokaždé něco řekli a popisovali naše pocity.
                                                                                                                    Káťa Čabajová