Vybraná kategorie:

 

2008/09 6.B Výchova ke zdraví

 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA ...
 
Od začátku roku jsme se s klukama a holkama z naší třídy bavili a diskutovali na téma zdravý životní styl...Společně jsme došli k závěru, že každý si svého zdraví váží tak, jak umí, a různými způsoby si ho snaží udržet. Nejdříve dostali všichni za úkol sestavit svůj denní režim na počítači a když jsme se blížili ke konci našeho tématu, rozdala jsem klukům a holkám velký kus balícího papíru a nechala je na toto téma vytvořit jakousi prezentaci...Psali a kreslili, vše co je napadlo k tématu otužování, tělesné a duševní hygieny a pohybu, nakonec ke všemu přidali pomocí lepidla své práce na počítačích. Vznikly zajímavé práce, které jsem náležitě ohodnotila a nechala je vyvěsit dětmi v naší třídě.
 
                                                                                                                                                                                           třídní učitelka Alena Čermáková